Italy 90 - 1990
962/6A/B+5LB

Price: 80,00 EUR
962/6A/B+5LB

Italy 90 - 1989
962/6 (5LB)

Price: 40,00 EUR
962/6 (5LB)

Animals - 1995
962/6

Price: 7,00 EUR
962/6

Ballons - 1983
962/5 (4LB)

Price: 45,00 EUR
962/5 (4LB)

Mushrooms - 1985
962/6 5LuxBl

Price: 40,00 EUR
962/6 5LuxBl

Ascension - 2005
963/5

Price: 8,00 EUR
963/5

Upper Volta - 1984
Bl.87

Price: 7,00 EUR
Bl.87

Cameroun - 1981
963/4

Price: 10,00 EUR
963/4

Mauritius - 2003
963/6

Price: 4,00 EUR
963/6