Togo - 1975
1078

Price: 11,00 EUR
1078

Tanzania - 1992
1078/86

Price: 10,00 EUR
1078/86

Tanzania - 1992
1078/86+Bl.172

Price: 16,00 EUR
1078/86+Bl.172

History - 1984
BL.310

Price: 10,00 EUR
BL.310

Ghana - 1984
1079/83+Bl.115

Price: 7,00 EUR
1079/83+Bl.115

Congo (Kinshasa) - 1992
1079/83

Price: 7,00 EUR
1079/83

Congo (Kinshasa) - 1992
1079/83 (4Bl.)

Price: 30,00 EUR
1079/83 (4Bl.)

Togo - 1975
1079/84

Price: 7,00 EUR
1079/84

Togo - 1975
1079/84+Bl.93

Price: 16,00 EUR
1079/84+Bl.93