Animals - 1964
14

Price: 8,00 EUR
14

Birds - 1960
14/6

Price: 20,00 EUR
14/6

PORTO - 1982
Porto 14/9

Price: 12,00 EUR
Porto 14/9

PORTO - 1982
Porto 14/9

Price: 20,00 EUR
Porto 14/9

Definitives - 1954
14/27

Price: 120,00 EUR
14/27

Animals - 1968
15/6

Price: 25,00 EUR
15/6

Central Africa - 1960
16

Price: 6,00 EUR
16

Niger - 1960
16

Price: 14,00 EUR
16

Somalia - 1961
16/23

Price: 4,00 EUR
16/23