Animals - 1993
912/6

Price: 6,00 EUR
912/6

Zimbabwe - 1953
1953 SOUTH/RHODESIA QEII

Price: 10,00 EUR
1953 SOUTH/RHODESIA QEII

Ascension - 2003
913/6

Price: 6,00 EUR
913/6

Ivory coast - 1986
913/7+Bl.28

Price: 14,00 EUR
913/7+Bl.28

Gabon - 1984
913/5

Price: 7,00 EUR
913/5

Mali - 1982
913/4

Price: 4,00 EUR
913/4

Mozambique - 1982
913/8

Price: 10,00 EUR
913/8

Mexico 86 - 1986
913/7 (5LB)

Price: 40,00 EUR
913/7 (5LB)

Flags - 1969
913/33

Price: 30,00 EUR
913/33