Moldau - 1993
50/5

Price: 6,00 EUR
50/5

Kazachstan - 1994
51/6

Price: 2,00 EUR
51/6

Kazachstan - 1994
51/6+Bl.2

Price: 4,00 EUR
51/6+Bl.2

Aruba - 1989
61/3

Price: 4,00 EUR
61/3

Aruba - 1993
128/30

Price: 4,00 EUR
128/30

Afars & Issas - 1976
155/6

Price: 10,00 EUR
155/6

Ciskei - 1990
166/9

Price: 6,00 EUR
166/9

Upper Volta - 1965
170/1

Price: 8,00 EUR
170/1

Upper Volta - 1965
170(2)B

Price: 25,00 EUR
170(2)B