Farm - 1982
971/6

Price: 2,00 EUR
971/6

Algeria - 1988
972/5

Price: 6,00 EUR
972/5

Burkina Faso - 1984
972/5

Price: 8,00 EUR
972/5

Gabon - 1986
972/5

Price: 12,00 EUR
972/5

Mali - 1983
972/4 B

Price: 15,00 EUR
972/4 B

Somalia - 2002
972/4+Bl.96

Price: 24,00 EUR
972/4+Bl.96

Mali - 1983
972/4 (4Bl.)B

Price: 70,00 EUR
972/4 (4Bl.)B

Sierra Leone - 1987
972/9+Bl.59/60

Price: 30,00 EUR
972/9+Bl.59/60

DeGaulle - 1991
972+Bl.348

Price: 22,00 EUR
972+Bl.348