French Polynesia - 1971
136/9

Price: 40,00 EUR
136/9

French Polynesia - 1971
136/9 (4Bl)

Price: 150,00 EUR
136/9 (4Bl)

French Polynesia - 1971
136/Bl.2

Price: 120,00 EUR
136/Bl.2

Aĺand - 1998
143 Folie

Price: 7,00 EUR
143 Folie

Bermuda - 1973
293/6

Price: 3,00 EUR
293/6

Nauru - 1984
297 (KB)

Price: 25,00 EUR
297 (KB)

Barbados - 1971
326/30

Price: 3,00 EUR
326/30

Liechtenstein - 1958
365/8 V

Price: 15,00 EUR
365/8 V

Kenya - 1988
Bl.34

Price: 4,00 EUR
Bl.34