WWF - 1979
853 (11)

Price: 30,00 EUR
853 (11)

Algeria - 1984
854/5

Price: 3,00 EUR
854/5

Tanzania - 1991
854/60+Bl.146

Price: 9,00 EUR
854/60+Bl.146

Comores - 1988
Bl.263/70

Price: 45,00 EUR
Bl.263/70

Sierra Leone - 1985
854/7+Bl.39

Price: 12,00 EUR
854/7+Bl.39

Comores - 1988
854/61+Bl.262/70

Price: 70,00 EUR
854/61+Bl.262/70

Comores - 1988
854/61+Bl.252

Price: 25,00 EUR
854/61+Bl.252

Space - 1988
854/61(KB)

Price: 16,00 EUR
854/61(KB)

Birds - 1997
854/8

Price: 4,00 EUR
854/8