Tristan da Gunha - 2005
840/54

Price: 36,00 EUR
840/54

Algeria - 1983
840+Bl.4

Price: 6,00 EUR
840+Bl.4

Manet - 1982
840 (4Bl.)

Price: 20,00 EUR
840 (4Bl.)

Archeology - 1981
840/5

Price: 6,00 EUR
840/5

Royalties - 1999
840/1

Price: 10,00 EUR
840/1

Cameroun - 1977
841

Price: 3,00 EUR
841

Apollo - 1972
Bl.61

Price: 2,00 EUR
Bl.61

Argentina 78 - 1978
841/5 (5LB)

Price: 20,00 EUR
841/5 (5LB)

Ascension - 2001
842/5

Price: 12,00 EUR
842/5