Railways - 1981
831/3

Price: 3,00 EUR
831/3

Railways - 1981
831/3 (2)B

Price: 25,00 EUR
831/3 (2)B

Montreal 76 - 1976
Bl.72

Price: 4,00 EUR
Bl.72

Birds - 2002
Bl.32

Price: 8,00 EUR
Bl.32

Durer - 1978
831/4 (4LB)

Price: 20,00 EUR
831/4 (4LB)

Durer - 1978
831/4 A/B

Price: 30,00 EUR
831/4 A/B

Ascension - 2000
832/5

Price: 10,00 EUR
832/5

Comores - 1988
832/7

Price: 10,00 EUR
832/7

Comores - 1988
832/7+Bl.261

Price: 17,00 EUR
832/7+Bl.261