Organization - 1995
808/11

Price: 3,00 EUR
808/11

WWF - 2008
808/11

Price: 5,00 EUR
808/11

Railways - 1982
Bl.114/6

Price: 20,00 EUR
Bl.114/6

Railways - 1982
Bl.113/6 A/B

Price: 120,00 EUR
Bl.113/6 A/B

Giraffes - 2000
808/10 (4Bl.)

Price: 40,00 EUR
808/10 (4Bl.)

Giraffes - 2000
808/10

Price: 12,00 EUR
808/10

Arms - 1990
Bl.26

Price: 4,00 EUR
Bl.26

Birds - 2005
808/11

Price: 40,00 EUR
808/11

Apollo - 1970
808/19+Bl.49/50

Price: 20,00 EUR
808/19+Bl.49/50