Tunesia - 1973
802/7+Bl.9

Price: 14,00 EUR
802/7+Bl.9

Morocco - 1975
802/5

Price: 4,00 EUR
802/5

Mix - 1999
802/5

Price: 7,00 EUR
802/5

Animals - 2009
802/5+Bl.93

Price: 7,00 EUR
802/5+Bl.93

Innsbruck 76 - 1976
802/6A/B+5LB+Bl.13A/B

Price: 55,00 EUR
802/6A/B+5LB+Bl.13A/B

Marine Life - 2000
802/4

Price: 12,00 EUR
802/4

Osaka 70 - 1970
802+5/6 (2)B

Price: 12,00 EUR
802+5/6 (2)B

Osaka 70 - 1970
802 (4Bl.)B

Price: 10,00 EUR
802 (4Bl.)B

Birds - 2005
802/7

Price: 80,00 EUR
802/7