Anniversary - 1983
798/800

Price: 3,00 EUR
798/800

Angola - 1990
799/802

Price: 5,00 EUR
799/802

Comores - 1987
799/802

Price: 10,00 EUR
799/802

Sierra Leone - 1985
799/802+Bl.27

Price: 16,00 EUR
799/802+Bl.27

Scouting - 1971
799 (6Bl.)B

Price: 20,00 EUR
799 (6Bl.)B

Scouting - 1971
799 (3)B

Price: 10,00 EUR
799 (3)B

Aviation - 1977
799

Price: 3,00 EUR
799

Ivory coast - 1983
800/3

Price: 9,00 EUR
800/3

Mauritius - 1995
800/3

Price: 10,00 EUR
800/3