Liberia - 1971
777/82(6LB)

Price: 40,00 EUR
777/82(6LB)

Swaziland - 2007
777/89

Price: 20,00 EUR
777/89

Senegal - 1982
777/80(2)B

Price: 60,00 EUR
777/80(2)B

Rubens - 1983
777/81

Price: 12,00 EUR
777/81

Railways - 1981
777/9+Bl.43

Price: 30,00 EUR
777/9+Bl.43

Apollo - 1971
777/82+Bl.54

Price: 7,00 EUR
777/82+Bl.54

Apollo - 1971
777/82A/B+6LB+Bl.54A/B

Price: 80,00 EUR
777/82A/B+6LB+Bl.54A/B

Birds - 1982
777/80

Price: 8,00 EUR
777/80

Seychelles - 1993
778/81

Price: 10,00 EUR
778/81