Cactus - 1988
743/57+793/4

Price: 14,00 EUR
743/57+793/4

Tourism - 1993
743/6

Price: 2,00 EUR
743/6

Algeria - 1979
744

Price: 3,00 EUR
744

Mali - 1980
744/8

Price: 7,00 EUR
744/8

St. Thomas & Principe - 1981
744/9+Bl.79

Price: 18,00 EUR
744/9+Bl.79

Mali - 1980
744+6 (4Bl.)B

Price: 30,00 EUR
744+6 (4Bl.)B

Mali - 1980
744+6(2)B

Price: 15,00 EUR
744+6(2)B

Rembrandt - 1980
744/8

Price: 8,00 EUR
744/8

Rembrandt - 1980
744/8+5LB

Price: 50,00 EUR
744/8+5LB