Scouting - 1968
672/8 B

Price: 50,00 EUR
672/8 B

Algeria - 1976
673/6

Price: 9,00 EUR
673/6

Madagascar - 1973
673/4

Price: 3,00 EUR
673/4

Niger - 1979
673/6+Bl.24

Price: 8,00 EUR
673/6+Bl.24

Ruanda - 1975
673/80

Price: 10,00 EUR
673/80

St. Thomas & Principe - 1981
673/8

Price: 14,00 EUR
673/8

Ruanda - 1975
673/80 (4Bl.)

Price: 40,00 EUR
673/80 (4Bl.)

St. Helena - 1995
673/7

Price: 6,00 EUR
673/7

Birds - 1998
673

Price: 140,00 EUR
673