Durer - 1979
Bl.22

Price: 4,00 EUR
Bl.22

Farm - 1981
654/7

Price: 4,00 EUR
654/7

Adenauer - 1968
654 A/B

Price: 20,00 EUR
654 A/B

WWF - 1999
654/7

Price: 3,00 EUR
654/7

History - 1993
654/7

Price: 7,00 EUR
654/7

Ascension - 1995
655/8

Price: 14,00 EUR
655/8

Mali - 1978
655/6

Price: 6,00 EUR
655/6

Mozambique - 1978
655/60

Price: 5,00 EUR
655/60

Tunesia - 1966
655/8

Price: 20,00 EUR
655/8