Rubens - 1978
606/9 4LB White

Price: 40,00 EUR
606/9 4LB White

Birds - 1978
606+624+763

Price: 15,00 EUR
606+624+763

Montreal 76 - 1976
606/11 KB

Price: 20,00 EUR
606/11 KB

Definitives - 1992
606/17

Price: 20,00 EUR
606/17

Niger - 1978
607/11+Bl.19

Price: 9,00 EUR
607/11+Bl.19

Togo - 1967
607/13

Price: 5,00 EUR
607/13

Uganda - 1988
607/14+Bl.83/4

Price: 18,00 EUR
607/14+Bl.83/4

Comores - 1980
607(2)B

Price: 30,00 EUR
607(2)B

Picaso Pablo - 1981
607+Bl.207

Price: 12,00 EUR
607+Bl.207