Apollo-Soyuz - 1975
Bl.181

Price: 5,00 EUR
Bl.181

Madagascar - 1970
624

Price: 3,00 EUR
624

Morocco - 1968
624/7

Price: 10,00 EUR
624/7

Seychelles - 1986
624

Price: 4,00 EUR
624

Somalia - 1997
624/7

Price: 8,00 EUR
624/7

Central Africa - 1979
624/5 (2)

Price: 12,00 EUR
624/5 (2)

Tanzania - 1990
624/31+Bl.105/6

Price: 25,00 EUR
624/31+Bl.105/6

Paintings - 1975
624/39

Price: 20,00 EUR
624/39

Flags - 1975
624/5 (4Bl.)

Price: 20,00 EUR
624/5 (4Bl.)