Morocco - 1965
550/5

Price: 8,00 EUR
550/5

St. Helena - 1991
550/4

Price: 10,00 EUR
550/4

Tanzania - 1989
550/3+Bl.89

Price: 20,00 EUR
550/3+Bl.89

Chad - 1972
550/2+Bl.44

Price: 5,00 EUR
550/2+Bl.44

Transport - 1966
550/3 A/B

Price: 25,00 EUR
550/3 A/B

UNESCO - 1976
550/1 A/B

Price: 24,00 EUR
550/1 A/B

Morocco - 1965
550/5+577/9

Price: 12,00 EUR
550/5+577/9

Dogs - 1967
550/5 A/B

Price: 80,00 EUR
550/5 A/B

Dogs - 1967
550/6+Bl.26

Price: 12,00 EUR
550/6+Bl.26