Apollo-Soyuz - 1975
522/6 (5LB)

Price: 20,00 EUR
522/6 (5LB)

Zeppelins - 1976
522/6A/B+5LB+Bl.14A/B 2SCAN

Price: 60,00 EUR
522/6A/B+5LB+Bl.14A/B 2SCAN

Zeppelins - 1976
522/6 (5MinisterLuxHARD)

Price: 80,00 EUR
522/6 (5MinisterLuxHARD)

Animals - 1972
522/6+Bl.39

Price: 35,00 EUR
522/6+Bl.39

Zeppelins - 1976
522/6 (5LB)

Price: 20,00 EUR
522/6 (5LB)

Congo (Brazzaville) - 1976
523/6

Price: 6,00 EUR
523/6

Mali - 1976
523/7

Price: 9,00 EUR
523/7

Seychelles - 1983
523/6

Price: 4,00 EUR
523/6

Tanzania - 1989
523/42

Price: 20,00 EUR
523/42