Ascension - 1988
470/4

Price: 12,00 EUR
470/4

Dahomey - 1972
470/1

Price: 5,00 EUR
470/1

Gabon - 1972
470/2

Price: 4,00 EUR
470/2

Mali - 1975
470+90+502+5+17+682

Price: 15,00 EUR
470+90+502+5+17+682

Uganda - 1986
470/3+Bl.58

Price: 12,00 EUR
470/3+Bl.58

Zambia - 1989
470/3

Price: 6,00 EUR
470/3

Angola - 1963
470/91

Price: 25,00 EUR
470/91

Marine Life - 2008
470/3 KB

Price: 20,00 EUR
470/3 KB

WWF - 2008
470/3

Price: 7,00 EUR
470/3