Gambia - 1983
479/82

Price: 20,00 EUR
479/82

Upper Volta - 1973
479/82

Price: 4,00 EUR
479/82

Cameroun - 1966
479/80

Price: 6,00 EUR
479/80

Mauretania - 1974
479/82

Price: 50,00 EUR
479/82

Ruanda - 1972
479/86 B

Price: 20,00 EUR
479/86 B

Senegal - 1972
479/81

Price: 3,00 EUR
479/81

Senegal - 1972
479/81 A+B

Price: 12,00 EUR
479/81 A+B

Flora-Fauna - 1955
479

Price: 5,00 EUR
479

Jazz - 1972
479 MinisterLUX

Price: 15,00 EUR
479 MinisterLUX