Flora-Fauna - 1955
479

Price: 5,00 EUR
479

Jazz - 1972
479 MinisterLUX

Price: 15,00 EUR
479 MinisterLUX

Scouting - 1972
479/83

Price: 8,00 EUR
479/83

Scouting - 1972
479/83+Bl.47

Price: 12,00 EUR
479/83+Bl.47

Saporo 72 - 1972
479/86

Price: 3,00 EUR
479/86

Red cross - 1993
Bl.28

Price: 4,00 EUR
Bl.28

Dahomey - 1972
480/2

Price: 4,00 EUR
480/2

Mali - 1975
480/1

Price: 7,00 EUR
480/1

Swaziland - 1985
480/4

Price: 15,00 EUR
480/4