Algeria - 1967
474/5+491

Price: 13,00 EUR
474/5+491

Mauretania - 1974
474/6

Price: 4,00 EUR
474/6

Zambia - 1989
474/7

Price: 6,00 EUR
474/7

Seychelles - 1981
474/7+Bl.16

Price: 10,00 EUR
474/7+Bl.16

Algeria - 1967
474/5+491

Price: 15,00 EUR
474/5+491

Ships - 1975
Bl.5

Price: 9,00 EUR
Bl.5

Ships - 1975
Bl.5 MinisterLUX

Price: 30,00 EUR
Bl.5 MinisterLUX

Fishing - 1975
474/7 A/B

Price: 30,00 EUR
474/7 A/B

Christianity - 1979
474/6+Bl.10

Price: 6,00 EUR
474/6+Bl.10