Transport - 1976
455+528

Price: 5,00 EUR
455+528

Gabon - 1972
456/8

Price: 12,00 EUR
456/8

Congo (Brazzaville) - 1975
456

Price: 8,00 EUR
456

Mali - 1974
456/9

Price: 9,00 EUR
456/9

Zambia - 1988
456/9

Price: 5,00 EUR
456/9

Railways - 1974
456/9 A/B

Price: 35,00 EUR
456/9 A/B

Astronomy & Astrlogy - 1973
456/8+Bl.11

Price: 8,00 EUR
456/8+Bl.11

Queen - 1978
456/8

Price: 2,00 EUR
456/8

Paintings - 1988
456/67

Price: 12,00 EUR
456/67