Apollo - 1971
387 A/B

Price: 60,00 EUR
387 A/B

Algeria - 1962
388/92

Price: 7,00 EUR
388/92

Botswana - 1986
388/91

Price: 12,00 EUR
388/91

Kenya - 1987
388/91+Bl.30

Price: 24,00 EUR
388/91+Bl.30

Mali - 1973
388/92

Price: 5,00 EUR
388/92

Somalia - 1986
388/91+Bl.21

Price: 16,00 EUR
388/91+Bl.21

Flowers - 1986
388/91 GP

Price: 30,00 EUR
388/91 GP

Munchen 72 - 1972
388+92+4+7+9+Bl.6

Price: 10,00 EUR
388+92+4+7+9+Bl.6

Tourism - 1987
388/91

Price: 10,00 EUR
388/91