Heritage - 1987
386/9

Price: 2,00 EUR
386/9

Dahomey - 1969
387/8

Price: 5,00 EUR
387/8

Mauretania - 1970
387/91

Price: 6,00 EUR
387/91

Mauritius - 1972
387/90

Price: 14,00 EUR
387/90

Sierra Leone - 1967
387/97

Price: 10,00 EUR
387/97

Upper Volta - 1972
387/401+Bl.6/8

Price: 40,00 EUR
387/401+Bl.6/8

Apollo - 1971
387 A/B

Price: 60,00 EUR
387 A/B

Algeria - 1962
388/92

Price: 7,00 EUR
388/92

Botswana - 1986
388/91

Price: 12,00 EUR
388/91