French Somalia - 1964
358/9+61+3/4

Price: 34,00 EUR
358/9+61+3/4

Djibouti - 1983
358/60

Price: 5,00 EUR
358/60

Somalia - 1984
358/61+Bl.16

Price: 15,00 EUR
358/61+Bl.16

Swaziland - 1980
358/62

Price: 6,00 EUR
358/62

Ballons - 1983
358/60+Bl.72/4

Price: 30,00 EUR
358/60+Bl.72/4

Botswana - 1985
359/63

Price: 8,00 EUR
359/63

Djibouti - 1983
Bl.73

Price: 8,00 EUR
Bl.73

Guinea - 1966
359/64

Price: 6,00 EUR
359/64

Mauretania - 1969
359 MinisterLUX (HARD)

Price: 20,00 EUR
359 MinisterLUX (HARD)