Apollo - 1971
348/51 (2KB)

Price: 60,00 EUR
348/51 (2KB)

Tourism - 1986
348/9

Price: 8,00 EUR
348/9

Ascension - 1983
349/53

Price: 5,00 EUR
349/53

French Somalia - 1963
349+81

Price: 4,00 EUR
349+81

Somalia - 1984
349/51+Bl.14

Price: 18,00 EUR
349/51+Bl.14

Scouting - 1967
349/58 A/B

Price: 20,00 EUR
349/58 A/B

Scouting - 1967
349/58A+Bl.25A/B

Price: 20,00 EUR
349/58A+Bl.25A/B

Scouting - 1967
349/58 (6Bl)B

Price: 60,00 EUR
349/58 (6Bl)B

Scouting - 1967
349/58A/B+Bl.25A/B

Price: 35,00 EUR
349/58A/B+Bl.25A/B