Upper Volta - 1970
319/20

Price: 7,00 EUR
319/20

Mauritius - 1968
319/24

Price: 20,00 EUR
319/24

Tristan da Gunha - 1982
319/22

Price: 3,00 EUR
319/22

Djibouti - 1981
Bl.52/3 B

Price: 35,00 EUR
Bl.52/3 B

Tanzania - 1986
319/22+Bl.56

Price: 25,00 EUR
319/22+Bl.56

Fish - 1967
319/34

Price: 35,00 EUR
319/34

Chess - 1981
319/20 (4Bl.)

Price: 25,00 EUR
319/20 (4Bl.)

Scouting - 1967
319/21+Bl.27

Price: 12,00 EUR
319/21+Bl.27

Flowers - 1959
319

Price: 2,00 EUR
319