Tanzania - 1995
2140/57+Bl.295/6

Price: 30,00 EUR
2140/57+Bl.295/6

Railways - 2003
2140/7

Price: 14,00 EUR
2140/7

Populair - 1995
2140/8

Price: 6,00 EUR
2140/8

Monkeys - 2009
2142/7+Bl.478

Price: 18,00 EUR
2142/7+Bl.478

Marine Life - 2003
2142/7+Bl.446 VII

Price: 15,00 EUR
2142/7+Bl.446 VII

WWF - 2013
2142/5 KB

Price: 20,00 EUR
2142/5 KB

Uganda - 1999
2143/66+Bl.314 (NoComplet)

Price: 25,00 EUR
2143/66+Bl.314 (NoComplet)

Moon Landing - 1989
2143/6

Price: 4,00 EUR
2143/6

Moon Landing - 1989
2143/6+Bl.346

Price: 10,00 EUR
2143/6+Bl.346