ICAO - 1984
Bl.38

Price: 5,00 EUR
Bl.38

Railways - 1943
246/59

Price: 20,00 EUR
246/59

Railways - 1943
246/59

Price: 15,00 EUR
246/59

British Indian Ocean T. - 2000
247/50

Price: 9,00 EUR
247/50

Guinea - 1964
247/52

Price: 10,00 EUR
247/52

Niger - 1970
247/51

Price: 13,00 EUR
247/51

Dahomey - 1965
Bl.3

Price: 7,00 EUR
Bl.3

R.Hill - 1979
Bl.5

Price: 12,00 EUR
Bl.5

Child - 1946
247/50

Price: 10,00 EUR
247/50