Paintings - 2001
Bl.104 A/B

Price: 20,00 EUR
Bl.104 A/B

Togo - 1990
2162/5B+(4LB)B

Price: 90,00 EUR
2162/5B+(4LB)B

Movie stars - 2011
2162/5+Bl.175

Price: 15,00 EUR
2162/5+Bl.175

Butterflies - 1990
2162/5 B

Price: 25,00 EUR
2162/5 B

Frogs - 2009
2163/8+Bl.481

Price: 22,00 EUR
2163/8+Bl.481

Goya - 2001
Bl.106 A/B

Price: 20,00 EUR
Bl.106 A/B

Chad - 2000
2164/7

Price: 30,00 EUR
2164/7

Fire fighters - 2003
2164/7

Price: 8,00 EUR
2164/7

Chess - 2000
2164/7

Price: 12,00 EUR
2164/7