Congo (Brazzaville) - 1970
232/7 A+B

Price: 250,00 EUR
232/7 A+B

Mauretania - 1964
232/5+Bl.2

Price: 12,00 EUR
232/5+Bl.2

Mauretania - 1964
Bl.2

Price: 7,00 EUR
Bl.2

Sahara - 1962
232/9

Price: 12,00 EUR
232/9

Zambia - 1980
Bl.10

Price: 8,00 EUR
Bl.10

Moon Landing - 1973
Bl.A66/A67

Price: 40,00 EUR
Bl.A66/A67

Burundi - 1966
233/41

Price: 12,00 EUR
233/41

Ivory coast - 1961
233/6

Price: 5,00 EUR
233/6

Ethiopia - 1947
233/4

Price: 32,00 EUR
233/4