Audubon - 1985
1882/6

Price: 10,00 EUR
1882/6

Audubon - 1985
1882/6 A/B

Price: 50,00 EUR
1882/6 A/B

Transport - 1997
1883/1906

Price: 40,00 EUR
1883/1906

Transport - 1997
1883/1906 (8KB)

Price: 130,00 EUR
1883/1906 (8KB)

Ghana - 1993
1884+7/8+91+Bl.236 (NC1/2)

Price: 15,00 EUR
1884+7/8+91+Bl.236 (NC1/2)

Africa - 1993
1884/91B+Bl.235/6B

Price: 170,00 EUR
1884/91B+Bl.235/6B

USA 94 - 1993
1884/91A/B+Bl.235/6A/B

Price: 200,00 EUR
1884/91A/B+Bl.235/6A/B

Frogs - 1998
1884/6

Price: 6,00 EUR
1884/6

St. Thomas & Principe - 2001
1885/8

Price: 11,00 EUR
1885/8