Railways - 1997
1659/64+Bl.512

Price: 12,00 EUR
1659/64+Bl.512

Liberia - 1996
1660/8

Price: 14,00 EUR
1660/8

Mali - 1996
1660/3 B

Price: 15,00 EUR
1660/3 B

Burkina Faso - 1999
1660/75+Bl.191/4

Price: 45,00 EUR
1660/75+Bl.191/4

Cats - 1999
1660/1+1670/5+Bl.191

Price: 20,00 EUR
1660/1+1670/5+Bl.191

Dogs - 1999
1660/75+Bl.191/4 A/B

Price: 250,00 EUR
1660/75+Bl.191/4 A/B

Rubens - 2001
1660/8/KB)B IX

Price: 20,00 EUR
1660/8/KB)B IX

Bridges - 1996
1660/3 (4Bl.)B

Price: 40,00 EUR
1660/3 (4Bl.)B

Plane - 1984
1660/3 B

Price: 30,00 EUR
1660/3 B