Halleys Comet - 1987
1058/63A/B+Bl.42A/B

Price: 60,00 EUR
1058/63A/B+Bl.42A/B

Germany 74 - 1974
1058/65

Price: 8,00 EUR
1058/65

Cats - 1986
1058/60 3MinisterLuxBl.

Price: 50,00 EUR
1058/60 3MinisterLuxBl.

Cameroun - 1984
1059/60

Price: 8,00 EUR
1059/60

Guinea - 1985
1059/64+Bl.168/74

Price: 55,00 EUR
1059/64+Bl.168/74

Cameroun - 1984
1059/60 (4Bl.)

Price: 30,00 EUR
1059/60 (4Bl.)

Paintings - 1980
1059/67

Price: 50,00 EUR
1059/67

Flowers - 1984
1059/61

Price: 6,00 EUR
1059/61

Mix - 1992
1059/65

Price: 12,00 EUR
1059/65