Whales - 1998
1177/80+Bl.71

Price: 7,00 EUR
1177/80+Bl.71

Congo (Brazzaville) - 1990
1178/81

Price: 10,00 EUR
1178/81

St. Thomas & Principe - 1989
1178/81

Price: 7,00 EUR
1178/81

Burkina Faso - 1988
1178/80+82/4 (4Bl)B Missing1181

Price: 30,00 EUR
1178/80+82/4 (4Bl)B Missing1181

Congo (Brazzaville) - 1990
1178/81B+(4LB)B

Price: 45,00 EUR
1178/81B+(4LB)B

Lesotho - 1996
1178/89+Bl.119/20

Price: 20,00 EUR
1178/89+Bl.119/20

St. Thomas & Principe - 1990
1178/81+Bl.234/5

Price: 18,00 EUR
1178/81+Bl.234/5

Zambia - 2000
1178/200+Bl.76/7 (-1KB)

Price: 30,00 EUR
1178/200+Bl.76/7 (-1KB)

Zambia - 2000
1178/206+Bl.76/7

Price: 45,00 EUR
1178/206+Bl.76/7