Gabon - 1989
1045/8+Bl.63

Price: 18,00 EUR
1045/8+Bl.63

Togo - 1974
1045/6

Price: 6,00 EUR
1045/6

Comores - 1994
1045+8+51(KB) /Only Funghi/

Price: 20,00 EUR
1045+8+51(KB) /Only Funghi/

Organization - 1984
1045/8

Price: 2,00 EUR
1045/8

Horses - 1982
1045/6 (2)

Price: 2,00 EUR
1045/6 (2)

Birds - 1987
1045/8

Price: 3,00 EUR
1045/8

Birds - 1987
1045/8+Bl.37

Price: 8,00 EUR
1045/8+Bl.37

Red cross - 1984
Bl.216 A/B

Price: 20,00 EUR
Bl.216 A/B

Satellite - 1974
1045/6 aA+bA

Price: 30,00 EUR
1045/6 aA+bA