Railways - 1986
1091/4+Bl.201/5

Price: 35,00 EUR
1091/4+Bl.201/5

St. Thomas & Principe - 1988
Bl.188

Price: 6,00 EUR
Bl.188

Sierra Leone - 1988
1092/5+Bl.77

Price: 7,00 EUR
1092/5+Bl.77

Chad - 1985
1092/7

Price: 6,00 EUR
1092/7

Togo - 1975
1092/7

Price: 5,00 EUR
1092/7

Chad - 1985
1092/7A+B

Price: 40,00 EUR
1092/7A+B

Plants - 1993
1092/4 3MinisterLUX

Price: 30,00 EUR
1092/4 3MinisterLUX

Morocco - 1986
1092/3

Price: 2,00 EUR
1092/3

Gabon - 1991
1093/6

Price: 12,00 EUR
1093/6