Tourism - 1989
1008/11

Price: 6,00 EUR
1008/11

Christmas - 1991
1008/15

Price: 18,00 EUR
1008/15

Gabon - 1988
1009/12

Price: 12,00 EUR
1009/12

Comores - 1993
1009/12

Price: 4,00 EUR
1009/12

St. Helena - 2006
1009/12

Price: 10,00 EUR
1009/12

Namibia - 2000
1009/12

Price: 9,00 EUR
1009/12

St. Thomas & Principe - 1987
1009/11(KB)+Bl.172

Price: 22,00 EUR
1009/11(KB)+Bl.172

Bach - 1985
1009/10 A/B

Price: 25,00 EUR
1009/10 A/B

Columbus - 1987
1009/11 KB

Price: 10,00 EUR
1009/11 KB