Presidents - 1987
998

Price: 7,00 EUR
998

Flora-Fauna - 2005
998/1001

Price: 6,00 EUR
998/1001

Chad - 1983
999

Price: 8,00 EUR
999

Chad - 1983
999 (KB)A

Price: 100,00 EUR
999 (KB)A

Chad - 1983
999 (KB)A+B

Price: 350,00 EUR
999 (KB)A+B

Butterflies - 1973
999/1010

Price: 50,00 EUR
999/1010

Cats - 1991
999/1000

Price: 5,00 EUR
999/1000

Lesotho - 1992
1000/7+Bl.94/5

Price: 28,00 EUR
1000/7+Bl.94/5

Rubens - 1984
1000/3

Price: 7,00 EUR
1000/3