Monaco - 1990
1967/72

Price: 10,00 EUR
1967/72

Toys - 2014
1967/72

Price: 14,00 EUR
1967/72

Automobiles - 2013
1969/70

Price: 4,00 EUR
1969/70

Austria - 1989
1971(KB)

Price: 5,00 EUR
1971(KB)

Flowers - 1963
Bl.39 A/B

Price: 30,00 EUR
Bl.39 A/B

Monaco - 1990
1973/4

Price: 3,00 EUR
1973/4

Astronomy & Astrlogy - 2014
1973/6

Price: 15,00 EUR
1973/6

Innsbruck 64 - 1963
1975/82 B

Price: 30,00 EUR
1975/82 B

Mix - 2014
1977/84

Price: 12,00 EUR
1977/84