Railways - 1939
609/14

Price: 18,00 EUR
609/14

Automobiles - 1945
908/12

Price: 8,00 EUR
908/12

Sport - 1961
1965/71 (4Bl)B

Price: 12,00 EUR
1965/71 (4Bl)B

Aviation - 1946
998/9

Price: 5,00 EUR
998/9

Aviation - 1946
998/9 (2KB)

Price: 25,00 EUR
998/9 (2KB)

Aviation - 1946
1005/6

Price: 2,00 EUR
1005/6

Aviation - 1947
1056 KB

Price: 8,00 EUR
1056 KB

Sport - 1951
1247/51

Price: 6,00 EUR
1247/51

Animals - 1956
1565/76

Price: 50,00 EUR
1565/76