Definitives - 1955
164/78

Price: 90,00 EUR
164/78

Europa (CEPT) - 1962
197/9

Price: 2,00 EUR
197/9

Europa (CEPT) - 1962
197/9 (4Bl)

Price: 5,00 EUR
197/9 (4Bl)

Definitives - 1962
202/14

Price: 70,00 EUR
202/14

Europa (CEPT) - 1963
215/7

Price: 30,00 EUR
215/7

Scouting - 1963
220/2+Bl.1

Price: 120,00 EUR
220/2+Bl.1

Europa (CEPT) - 1963
225/7

Price: 25,00 EUR
225/7

Tokyo 64 - 1964
237/9(4Bl)+Bl.2

Price: 12,00 EUR
237/9(4Bl)+Bl.2

Europa (CEPT) - 1964
240/2

Price: 25,00 EUR
240/2