Europa (CEPT) - 1994
EUROAP 51/6

Price: 6,00 EUR
EUROAP 51/6

Plants - 1985
PORTO 53/62

Price: 8,00 EUR
PORTO 53/62

AndorraF - 1961
175/7+85

Price: 9,00 EUR
175/7+85

AndorraF - 1966
195/6

Price: 2,00 EUR
195/6

Europa (CEPT) - 1967
199/200

Price: 5,00 EUR
199/200

Europa (CEPT) - 1968
208/9

Price: 8,00 EUR
208/9

Europa (CEPT) - 1969
214/5

Price: 8,00 EUR
214/5

Minerals - 1969
217

Price: 3,00 EUR
217

Europa (CEPT) - 1970
222/3

Price: 8,00 EUR
222/3