Tourism - 1964
63/5

Price: 8,00 EUR
63/5

Flowers - 1966
67/70

Price: 6,00 EUR
67/70

Europa (CEPT) - 1972
71

Price: 40,00 EUR
71

AndorraS - 1972
72/5

Price: 6,00 EUR
72/5

Christianity - 1974
90/1

Price: 5,00 EUR
90/1

AndorraS - 1982
146/52+57/8+205/8 K

Price: 10,00 EUR
146/52+57/8+205/8 K

Heraldry - 1982
146/52+7/8

Price: 4,00 EUR
146/52+7/8

AndorraS - 1982
155/6(KB)

Price: 16,00 EUR
155/6(KB)

Espaňa 82 - 1982
155/6

Price: 4,00 EUR
155/6