Christmas - 2001
1002/11 I

Price: 8,00 EUR
1002/11 I

Europa (CEPT) - 2006
Year 2006 (2KB)

Price: 40,00 EUR
Year 2006 (2KB)

Christianity - 1990
1002/5+Bl.12

Price: 6,00 EUR
1002/5+Bl.12

Portugal - 1966
1003/5

Price: 4,00 EUR
1003/5

Architecture - 1973
1003/12

Price: 4,00 EUR
1003/12

Liechtenstein - 1990
1004 (4Bl)

Price: 3,00 EUR
1004 (4Bl)

Ships - 1965
1004/9 (4Bl)

Price: 15,00 EUR
1004/9 (4Bl)

History - 1997
1004/6

Price: 3,00 EUR
1004/6

Liechtenstein - 1990
1005/7 (4Bl)

Price: 5,00 EUR
1005/7 (4Bl)