Froyar - 1977
24/7

Price: 7,00 EUR
24/7

Zil Eloigne Sesel - 1983
80/3

Price: 9,00 EUR
80/3

Niuafo´ou - 1986
85/9

Price: 15,00 EUR
85/9

Tokelau - 1989
165/70

Price: 7,00 EUR
165/70

Cocos Islands - 1987
177/9

Price: 4,00 EUR
177/9

Gilbert Islands - 1974
Bl.1

Price: 8,00 EUR
Bl.1

French Polynesia - 1976
224/7

Price: 18,00 EUR
224/7

Aĺand - 2004
233 GP

Price: 3,00 EUR
233 GP

Bahrain - 1979
284/91

Price: 50,00 EUR
284/91