Tourism - 1993
246/7 MH6

Price: 5,00 EUR
246/7 MH6

Europa (CEPT) - 1973
247/8

Price: 8,00 EUR
247/8

Europa (CEPT) - 1973
247/8 (4Bl)

Price: 30,00 EUR
247/8 (4Bl)

Transport - 1994
247/8

Price: 4,00 EUR
247/8

Automobiles - 2005
247/50

Price: 6,00 EUR
247/50

Geology - 1948
247/53+250b

Price: 60,00 EUR
247/53+250b

Kennedy J.F. - 1965
247/9+Bl.3

Price: 5,00 EUR
247/9+Bl.3

Kennedy J.F. - 1965
247/9 (4Bl)

Price: 6,00 EUR
247/9 (4Bl)

Automobiles - 2005
247/50 MH13

Price: 10,00 EUR
247/50 MH13