Gibraltar - 1994
696/9

Price: 6,00 EUR
696/9

Iceland - 1989
697/8

Price: 5,00 EUR
697/8

Monaco - 1962
700/9

Price: 8,00 EUR
700/9

Guernsey - 1996
Bl.16

Price: 3,00 EUR
Bl.16

Gibraltar - 1994
702/5

Price: 7,00 EUR
702/5

Jersey - 1995
702/11

Price: 9,00 EUR
702/11

Guernsey - 1996
703/7+Bl.17

Price: 10,00 EUR
703/7+Bl.17

Isle of Man - 1997
705/8

Price: 4,00 EUR
705/8

Gibraltar - 1995
706/9

Price: 4,00 EUR
706/9